TegenExpertise : de Procedure

 

De KEUZE van een Tegenexpert of Privé Expert is UW keuze. Het is in Uw belang een onafhankelijke expert aan te stellen. Vaak stellen hulpdiensten of uw makelaar u een Tegenexpert voor, vergewis u ervan dat deze expert onafhankelijk is. Naast de schadegevallen gedekt door brandverzekering kan U ook een Privé Expert aanstellen in het kader van een Burgerlijke Verhaal procedure gedekt door Uw rechstbijstand om de schade op derden te verhalen via een expertise, dit alvorens naar de rechtbank te stappen.

 

Wat is een privé expert / tegenexpert ?

 

Uw bent slachtoffer van eenschadegeval, de verzekeraar stelt zijn eigen expert aan om de schade te begroten. Hij stelt u een schadevergoeding voor, die U echter te laag lijkt. In dat geval doet u beroep op een Tegenexpertise met een een expert die zelf kiest en aanstelt. Een onafhankelijke expert.

 

Verzekerde  : Weet u … ?

 

In alle brand en familiale polissen is er wettelijk een voorziening dat U toelaat uw eigen Tegenexpert of Privé Expert aan te stellen voor het begroten van de schade en te bemiddelen in de schade vergoeding. De kost hiervan wordt volgens baremas bepaald in de algemen voorwarden van uw polis. Deze kost wordt bovenop de schadevergoeding betaald, wat maakt dat het aanstellen van uw tegenexpert gratis is ( zie Tarieven ).

 

Na een schadegeval : Neem SNEL aktie !

 

Het is niet noodzakelijk het bezoek af te wachten van de expert van uw verzekeraar. Onmiddellijk na het schadegeval kan u uw eigen gekozen privé expert aanstellen die dadelijk zal beginnen met bewarende maatregelen voor te stellen om verdere schade te voorkomen, beginnen met opstellen van verlieslijsten, .. Dit kan een aanzienlijke tijdswinst opleveren.

De taken van een privé expert :

 

- Samenstellen van de schadelijsten van gebouw en inhoud, genotsderving, reinigingskosten

 

- Opstellen van de schade eis

 

- De belangen van de verkerde behartigen in alle stappen van het trajekt

 

- De schade eis aflijnen t.o.v. de geldende polis voorwaarden voor iedere individuele klant

 

- Eerste bewarende maatregelen in plaats stellen teneinde verdere schade te vermijden

tegenexpert brand werkwijze procedure

privé expert waterschade epert brand

tegenexpertise brand brussel antwerpen hasselt gent 

bnp ag insurance ing belfius KBC ethias touring fortis

GSM : 0471 55 95 97

Gratis Nr : 0800 71 400

  • Facebook Social Icon