Privé Expert

rechtsbijstand DAS LAR ARAG Euromex Providis schade aangifte bestek offerte brandverzekering

Gillis Expertise tegenexpertise rechstbijstand burgerlijk verhaal prive expert LAR DAS ARAG Providis Euromex

Bijstand na grotere Schadegevallen :

 

Voor grotere schadegevallen ( zie tarieven ) werken wij steeds aande polis voorwaarden, dus zonder bijkomende kosten voor U !

 

Volledige optimalisatie van uw schadevergoeding !

 

Invullen van uw dringende behoeftes : tijdelijke woonst, recuperatie van nog bruikbare zaken, aanvraag voorschot, hulp bij aangifte, ..

 

Opvolging van uw projekt:

 

              - reinging gebouw en inhoud

              - aanvraag gespecialiseerd offertes

              - inventarisering van beschadigde items

              - voorstellen van beschermende                                 maatregelen om schade uitbreiding te                     voorkomen.

 

Privé Expert

U kan beroep doen op onze diensten als Privé Expert voor :

 

Uw vraag tot schadevergoeding te berekenen en u te helpen bij de aangifte van uw schade bij uw verzekering

 

Nadat u uw schadegeval aangemeld heeft bij uw verzekering/makelaar, krijgt u de vraag een dossier over te maken. Dit dossier bevat de oorzaak, fotos en een beschrijving van de schade en belangrijk, een vraag tot het indienen van hersteloffertes, alsmede een verlieslijst van de beschadigde inhoud. Voor U die niet vaak met deze problematiek te maken krijgt is dit een hele klus. Vaak vragen aannemers ook reeds een bedrag voor het opmaken van de offertes.

Om deze problematiek voor op te lossen kan u beroep doen op een privé expert     Gillis Expertises. Uw algemene polisvoorwaarden bepalen immers : " u kan beroep doen op een privé expert die u helpt uw schade te berekenen, wij vergoeden daarvoor ...". De kost hiervoor  is dus, afhankelijk van de grootte van het schadegeval ( zie Tarieven ) ten laste van uw verzekeraar. 

 

In verschillende stappen zullen wij snel ter plaatse komen om dit dossier voor U te vervolledigen en de expert van de verzekering uit te nodigen voor het onderhandelen van de gepaste schadevergoeding.

 

Assistentie in het kader van Uw verzekering Rechtsbijstand - Burgerlijk Verhaal ( Burg. Wetb. art. 1382 tem 1386 )

 

 

Als U slachtoffer bent van een schadegeval met een verantwoordelijke derde, voorziet de wet een burgerlijk verhaal om uw geleden schade te verhalen. Bvb. werkzaamheden van de aannemer van uw buurman hebben uw huis beschadigd.

 

Nadat u uw schade heeft aangegeven aan uw Rechtsbijstand verzekering, ontvangt U de toestemming om zelf een Privé Expert aan te duiden om het verhaal dossier voor te bereiden. De keuze van deze expert is UW VRIJE keuze - zonodig bijgestan door een juridisch raadgever.

 

Uw privé expert gaat het nodige doen :

 

- een verliesstaat voorbereiden met alle geleden schade

- een dossier voorbereiden om de ansprakelijkheid van de derde aan te tonen

- de derde én zijn verzekeraar uitnodigen voor een expertise

- uitnodigen tot het bekomen van een minnelijke schikking tussen partijen

- als een akkoord niet mogelijk blijkt, zijn rapport overmaken aan de juridisch raadgever die het dosier desnoods verder voor de rechtbank gaat laten behandelen. 

 

 

GSM : 0471 55 95 97

Gratis Nr : 0800 71 400

  • Facebook Social Icon