top of page
Privé expert waterschade

Lekdetektie

Belanrijk in de bewijsvoering bij waterschades zijn de onafhankelijke lekdetekties. Uw verzekerings expert of uw privé/tegenexpert, kunnen een lekdetektie aanvragen bij uw verzekering.

Enerzijds gaan we via belangrijke technische hulpmiddelen zoals Infra Rood caméra's , endoscopische toestellen de juiste positie van het lek in een leiding onderzoeken, of de juist bron van de vochtproblematiek kunnen aantonen.

 

Als we twijfel hebben bij een eerste uitgevoerde lekdetektie kunnen we een tweede tegengestelde lekdetektie laten uitvoern. Wordt u in uw gelijk gesteld zijn ook de kosten van deze tweed detektie ten laste van uw verzekeraar.

Zeker in dossiers met een burgerlijk verhaal is het uitvoeren van een lekdetektie bij waterschade - vermoedelijk afkomstig van buur - het enige middel om de aansprakelijk éénduidig vast te leggen.

Wij doen beroep op verschillende onafhankelijk firma's per regio om deze lekdetekties tot in detail uit te voeren en ons een rapport aan te leveren.

Zelf zijn we natuurlijk uitgerust met een basis hygro meter om een eerste analyse tijdens onze bezoeken te kunnen uitvoeren.

 

Letkdetektie
waterschade
expert waterschade
bottom of page