TEgenexpert tegenexpertise na brand  brandverzekering waterschade BNP AG Insurance KBC Ethias Touring DVV Belfius Allianz ING Vivium NN Fidea

Gillis Expertises tegenexpert brandverzekering brandschade waterschade tegenexpertise privé expertise

vilvoorde  verzekeraar bnp antwerpen providis elektriciteit bijstand verzekerde ing hagel tegenexpertise  storm ing toestand vilvoorde Limburg kbc beschadeging des kbc dvv ing na schade insurance na schade   verlies inbraak vivium na kortrijk tegenexpertise beschadeging hagel axa hasselt ag belfius das lar arag verzekeraar brand générali hasselt kbc woning toestand beschadiging electriciteit en brugge gent schadevergoeding toestand hagel beschadiging des expert en verzekeraar insurance rechts dvv nn expert  des expert des waterschade  les schadevergoeding brussel privé expert vergoeding générali na schade hagel vilvoorde schadegeval schadegeval bnp das lar arag  vergoeding waterschade brugge das lar arag brand brand providis hasselt providis na verlies providis  expert  -   belfius  schadevergoeding schadegeval rechts expertise ethias kbc  gent bliksem gent  na bliksem woning expert antwerpen electriciteit ag privé expert ing touring electriciteit schadegeval antwerpen ethias das lar arag bnp axa vilvoorde expert Limburg schadegeval elektriciteit privé expert Limburg  hasselt dvv verzekering brand schadevergoeding beschadiging antwerpen bliksem das lar arag inbraak privé expert insurance inbraak storm verzekerde hasselt waterschade Limburg brussel touring Limburg rechts schadegeval das lar arag beschadeging touring expert  diefstal nn ethias na expert allianz verlies expert beschadiging verlies  gent kbc kbc verzekering waterschade bliksem parisbas diefstal vilvoorde dvv beschadeging expertise beschadiging ing ing allianz elektriciteit beschadeging verlies belfius expert  tegenexpertise overstroming diefstal storm Limburg schadevergoeding na woning na verzekeraar belfius bnp rechts beschadeging verzekering hagel beschadiging en waterschade les kbc  vergoeding inbraak parisbas des das lar arag dvv  en bijstand elektriciteit diefstal des brussel inbraak expert tegenexpertise schadegeval vergoeding kortrijk bnp allianz bijstand les bijstand overstroming kbc tegenexpertise storm antwerpen toestand elektriciteit hagel Limburg en waterschade privé expert expert  brand tegenexpertise na schade hasselt tegenexpertise elektriciteit brugge gent kbc das lar arag verzekeraar tegenexpertise gent privé expert waterschade belfius expertise  na parisbas Limburg brussel verzekerde bijstand allianz bliksem hasselt toestand parisbas vilvoorde parisbas touring providis verzekering antwerpen expertise kortrijk gent Limburg - brugge ag dvv das lar arag bijstand privé expert woning bijstand verzekering privé expert electriciteit toestand tegenexpertise elektriciteit providis axa schadegeval des les waterschade expertise brussel expert vivium privé expert kbc na schade expertise elektriciteit elektriciteit schadevergoeding na schade privé expert verzekerde na  gent des waterschade electriciteit schadevergoeding en ethias elektriciteit gent nn  verzekeraar  providis  verzekering parisbas verzekeraar kortrijk diefstal nn  schadevergoeding diefstal  verzekerde hagel storm  brussel des brussel ag  belfius privé expert brand na schade expertise verzekering axa bijstand  vilvoorde vergoeding ethias electriciteit dvv bijstand verlies tegenexpertise des na en na schade antwerpen vivium générali kbc antwerpen woning bliksem privé expert waterschade waterschade elektriciteit verlies ing brugge elektriciteit Limburg schadegeval vergoeding bnp axa insurance vergoeding vilvoorde storm des en expert das lar arag rechts electriciteit ethias vilvoorde bijstand woning kbc na das lar arag tegenexpertise bnp hagel des privé expert expertise privé expert overstroming brand verlies dvv des brand nn dvv parisbas privé expert tegenexpertise  das lar arag des beschadeging inbraak brugge tegenexpertise des parisbas des dvv gent antwerpen diefstal waterschade générali kortrijk das lar arag schadevergoeding schadevergoeding schadevergoeding waterschade dvv bliksem tegenexpertise verzekeraar schadevergoeding overstroming verzekeraar elektriciteit touring schadevergoeding beschadiging schadevergoeding vivium - schadevergoeding allianz expert beschadeging storm storm brugge générali waterschade  hasselt storm brugge vergoeding belfius waterschade beschadiging parisbas kbc expert les tegenexpertise overstroming inbraak verlies waterschade toestand - das lar arag touring storm les beschadeging rechts expert waterschade verzekering parisbas toestand ing waterschade vilvoorde des vivium woning inbraak na schade ag vergoeding waterschade  privé expert allianz brand na en verzekering ag ag schadegeval vivium hasselt en na schade schadevergoeding privé expert verlies providis schadevergoeding waterschade tegenexpertise  belfius générali bnp tegenexpertise beschadiging vergoeding gent brugge tegenexpertise rechts kbc antwerpen ing schadegeval ethias expert toestand kbc antwerpen les ethias dvv  antwerpen vivium brand ing  schadevergoeding das lar arag générali schadevergoeding  parisbas bliksem - das lar arag  hasselt inbraak  Limburg générali tegenexpertise ag  beschadiging touring diefstal verzekerde  brand  générali  na schade ethias das lar arag dvv touring privé expert overstroming das lar arag verzekerde verzekerde ethias vergoeding  waterschade brand parisbas privé expert verzekerde schadegeval beschadiging bijstand verzekering bliksem expert dvv - providis schadevergoeding  brand storm verlies parisbas des Limburg rechts  parisbas schadevergoeding  brand gent waterschade rechts elektriciteit expertise axa schadevergoeding ag verzekerde générali antwerpen générali  bnp bijstand bnp vergoeding dvv générali ing das lar arag expert beschadeging générali bijstand vivium  expertise privé expert nn en woning ethias beschadiging les kbc schadevergoeding providis expert verzekeraar storm vivium ing hasselt vergoeding dvv des woning des dvv axa allianz ethias kbc verzekerde générali beschadiging tegenexpertise nn expertise beschadeging waterschade Limburg hasselt axa brussel verzekeraar brand parisbas verzekering gent rechts belfius expert privé expert tegenexpertise insurance schadevergoeding - schadevergoeding woning bijstand expert allianz  overstroming bnp bnp  - générali  inbraak  vivium vilvoorde nn kbc tegenexpertise verzekering  Limburg hagel belfius ing dvv verlies hasselt des allianz brand vergoeding hasselt  privé expert brugge gent axa des kortrijk na schade hasselt  das lar arag vergoeding en - axa woning das lar arag hagel na na vilvoorde woning kbc overstroming elektriciteit bnp schadevergoeding brussel des providis diefstal expertise  allianz brand  vilvoorde kbc woning verlies beschadiging touring kbc das lar arag diefstal providis tegenexpertise das lar arag bijstand beschadiging das lar arag waterschade brussel Limburg ethias brand ing - na générali verzekering tegenexpertise verlies verzekering ethias schadevergoeding axa beschadeging gent diefstal belfius storm das lar arag rechts Limburg bliksem -  hasselt brand  - verzekerde allianz ing na schade tegenexpertise overstroming belfius des inbraak schadegeval schadevergoeding beschadeging kortrijk des brugge des Limburg - bijstand Limburg antwerpen hasselt providis brand ag ag toestand vivium verzekering das lar arag electriciteit brand vivium belfius les brussel waterschade vilvoorde kortrijk en privé expert privé expert waterschade vilvoorde electriciteit expert kbc belfius toestand privé expert parisbas bijstand brussel inbraak générali belfius nn vilvoorde antwerpen expertise toestand overstroming tegenexpertise hagel  woning diefstal beschadiging expert   storm das lar arag hagel vilvoorde dvv ethias vergoeding dvv touring parisbas ag bliksem brugge beschadeging expertise des storm brugge verlies waterschade hagel bnp privé expert tegenexpertise brand - allianz electriciteit gent kortrijk dvv tegenexpertise ethias dvv  vergoeding vivium na expertise axa antwerpen en bnp inbraak verlies - toestand beschadeging brand verzekering nn expert brand verlies verzekeraar ag providis na schade schadevergoeding na schade allianz dvv des hasselt brugge brand electriciteit verzekeraar vilvoorde beschadeging providis antwerpen des kbc des Limburg antwerpen tegenexpertise ag dvv kbc des  verlies rechts vivium waterschade kbc parisbas verlies inbraak das lar arag hasselt waterschade brand vivium schadevergoeding storm expert kbc ethias tegenexpertise tegenexpertise allianz verlies kbc  en Limburg nn kortrijk Limburg verzekering overstroming expert elektriciteit schadevergoeding Limburg bliksem privé expert diefstal touring des privé expert brand privé expert des  dvv  axa elektriciteit les ing expertise vilvoorde kbc schadevergoeding bnp inbraak nn toestand gent gent

Bijstand na grotere Schadegevallen :

 

Voor grotere schadegevallen ( zie tarieven ) werken wij steeds aande polis voorwaarden, dus zonder bijkomende kosten voor U !

 

Volledige optimalisatie van uw schadevergoeding !

 

Invullen van uw dringende behoeftes : tijdelijke woonst, recuperatie van nog bruikbare zaken, aanvraag voorschot, hulp bij aangifte, ..

 

Opvolging van uw projekt:

 

              - reinging gebouw en inhoud

              - aanvraag gespecialiseerd offertes

              - inventarisering van beschadigde items

              - voorstellen van beschermende                                 maatregelen om schade uitbreiding te                     voorkomen.

 

TegenExpertise na Schade

 

Het luik Tegenexpertise is de centrale activiteit van onze activiteiten. Een Tegenexpertise geeft U de mogelijkheid een tweede opinie te verkrijgen over het voorstel van de expert van Uw verzekering. Uw contract voorziet deze mogelijkheid, en dit vanaf het moment dat het schadegeval zich voor doet.

 

We maken het onderscheid in twee soorten tussenkomsten :

Verificatie van de voorgestelde schadevergoeding

 

Wij herbereken de verliezen ten gevolge van het schadegeval ( reparatie kosten, inhoud verlies, ander kosten ) en vergelijken dit met het voorstel van uw verzekering. Voor deze berekening gebruiken we standard architekt prijzen, rekening houdend met lokale tijdelijke markt prijzen en zo nodig gespecialiseerde offertes. Bij verschil zullen wij de expert van uw verzekering terug uitnodigen voor een tegenexpertise om alzo tot een mogelijks nieuwe minnelijke schikking te komen betreffende uw vergoeding.

 

Dekking van uw schadegeval door de verzekering

 

Dit vereist een gepersonaliseerd studie van zowel de algemene  en Uw specifieke bijzondere polisvoorwaarden. Het gedekt zijn van een schadegeval is meestal welomschreven in uw contracten maar in sommige gevallen is een tegenexpertise nodig voor verder diepgaand onderzoek van de elementen. Zo zullen wij bvb. in het geval van waterschade en indien relevant een nieuwe lekdetektie aanvragen om de juiste oorzaak te kunnen aantonen. 

 

 

Het resultaat van een Tegenexpertise is een nieuw voorstel tot minnelijke regeling van uw schade, afhankelijk van het dossier met een schadevergeoding die aangepast is aan uw werkelijke verliezen die gedekt zijn door uw verkeringscontract.

GSM : 0471 55 95 97

Gratis Nr : 0800 71 400

  • Facebook Social Icon