top of page

Gillis Expertise tegenexpertise na inbraak en diefstal brandverzekering schade schadelijst

tegenexpert diefstal inbraak

privé expert diefstal epert diefstal

tegenexpertise diefstal brussel antwerpen hasselt gent 

bnp ag insurance ing belfius KBC ethias touring fortis

antwerpen expertise  privé expert des vilvoorde verlies générali schade na waterschade waterschade kbc verlies ing les verzekeraar storm  Hasselt storm privé expert-expert bnp hagel storm  kbc schadevergoeding halle bijstand halle  schadevergoeding verzekering privé expert-expert tegenexpertise allianz storm tegenexpertise waterschade expert des expertise Hasselt hagel belfius bijstand bijstand belfius verzekering en expert des belfius  privé expert tegenexpertise diefstal na schade waterschade générali halle expertise vilvoorde parisbas schadegeval verzekering en  - en na schade privé expert en antwerpen verzekering expertise rechts générali inbraak vergoeding privé expert ethias kortrijk brand schadegeval ing tegenexpertise schade privé expert waterschade tegenexpertise verkerde brussel privé expert  - dvv antwerpen tegenexpertise  privé expert woning storm  verzekeraar Hasselt des des axa brussel privé expert expert verlies vivium verzekering waterschade storm   des  privé expert ag axa storm  diefstal des  schadevergoeding bnp verlies parisbas Hasselt des verlies na woning privé expert-expert antwerpen vilvoorde des na parisbas ap schadegeval schadevergoeding foudre ethias nn expert verkerde allianz en privé expert-expert ethias na inbraak diefstal touring providis bijstand storm vivium brussel bnp antwerpen tegenexpertise des halle schadevergoeding lieux KBC inbraak lieu nn les expert rechts brand ing antwerpen les bnp halle schadegeval halle providis générali belfius verlies tegenexpertise dvv ethias des ethias générali belfius vergoeding touring lieu privé expert insurance brand privé expert-expert hagel bnp hagel Hasselt waterschade brand hagel ethias  schadevergoeding schadegeval dvv ing waterschade bnp en vilvoorde storm  inbraak axa nn tegenexpertise waterschade brugge brand ethias lieu brugge na brugge waterschade belfius KBC ing  - verzekering belfius brand na schade kortrijk storm  verlieslijst hagel Hasselt woning storm waterschade belfius lieux gent rechts schadevergoeding expert lieu en providis générali verzekering privé expert-expert antwerpen providis waterschade  schade  schadevergoeding ethias brand bijstand kbc allianz privé expert-expert ap na schade inbraak vilvoorde bijstand verlieslijst brussel schade gent allianz axa nn antwerpen  privé expert verlies  privé expert insurance schadegeval axa ethias lieu verzekering lieux touring expert kortrijk  halle tegenexpertise touring woning na schade KBC vivium verzekeraar expertise les  tegenexpertise privé expert-expert na schade kortrijk storm kortrijk allianz tegenexpertise des touring hagel touring dvv hagel tegenexpertise en vilvoorde waterschade halle gent verzekering storm  lieu axa privé expert schadevergoeding brugge Hasselt allianz rechts antwerpen  schadevergoeding ethias expertise halle schade  lieu axa storm nn ing verlieslijst na vergoeding brugge halle vivium vilvoorde KBC brugge  privé expert vilvoorde des lieu verkerde kbc waterschade expert foudre bijstand dvv privé expert dvv brussel verlieslijst tegenexpertise  brugge tegenexpertise schadevergoeding verzekeraar  expert brugge  schadevergoeding vivium brand tegenexpertise diefstal  - brugge ap vergoeding ethias schade kortrijk privé expert-expert nn vergoeding KBC tegenexpertise woning les inbraak storm   diefstal storm woning ing inbraak tegenexpertise brussel woning générali allianz parisbas antwerpen schadegeval storm   schadevergoeding verlieslijst storm antwerpen tegenexpertise  privé expert vilvoorde insurance brand verzekeraar providis ag na schade allianz schadegeval verzekering kbc gent générali générali ap  - bnp lieu storm providis halle woning expertise na générali  - dvv verlieslijst  - schadevergoeding brand ing hagel verlies ethias foudre en brand expert verzekeraar gent ag rechts foudre brussel halle ag ing brand privé expert-expert schade Hasselt brand lieu tegenexpertise dvv expertise des  storm verlieslijst nn en expertise tegenexpertise dvv tegenexpertise parisbas   parisbas  - insurance kortrijk antwerpen  - tegenexpertise verzekeraar Hasselt na schade Hasselt tegenexpertise antwerpen  - lieu expert waterschade expert na schade dvv des waterschade na rechts verkerde halle gent dvv providis diefstal schadevergoeding des ap expert des ing storm en privé expert-expert kortrijk privé expert expertise schade lieux hagel  schadevergoeding tegenexpertise parisbas des schade vivium privé expert  brussel rechts verkerde les verlieslijst dvv allianz schadegeval Hasselt woning providis KBC verlies verlieslijst ing verlieslijst verzekeraar dvv KBC des KBC schadevergoeding verlies verzekering gent  woning foudre providis lieux rechts foudre waterschade nn des bnp schade verzekering brand tegenexpertise insurance des les foudre ing vivium kortrijk belfius axa woning ag na ag tegenexpertise KBC lieux na schade diefstal générali tegenexpertise kbc expert vivium na brand privé expert-expert  schadevergoeding bnp bijstand brand des ing nn KBC belfius expertise brand verlieslijst bijstand générali diefstal foudre vilvoorde diefstal verzekering expert parisbas parisbas Hasselt foudre vivium expert inbraak  - providis foudre brand  - kbc bijstand lieu brand belfius  brand vergoeding des rechts  na schade antwerpen  - en  privé expert nn schade verzekeraar hagel des KBC bnp gent verzekeraar privé expert privé expert tegenexpertise Hasselt verlies vilvoorde expert vergoeding bijstand verzekeraar expert ag  en expertise waterschade lieu axa antwerpen touring Hasselt Hasselt gent diefstal privé expert bnp bijstand schadegeval allianz touring vilvoorde allianz lieux belfius hagel verlies halle vergoeding schadegeval des KBC verlieslijst brand vergoeding brugge les na parisbas halle ethias foudre générali des KBC parisbas brugge verlies gent verlieslijst parisbas na schade bnp brugge brand en les lieux  privé expert expert hagel ethias halle touring na schade des privé expert-expert vilvoorde ap na providis brussel inbraak brussel verkerde  - expert waterschade touring  schadevergoeding  privé expert des providis tegenexpertise waterschade vergoeding schade schade brugge lieu tegenexpertise kbc expert verkerde rechts schadevergoeding privé expert-expert expertise  allianz ag verlies foudre ethias vilvoorde schade brussel storm  providis Hasselt parisbas vilvoorde expert vergoeding brand verzekering lieux  générali  vergoeding expert inbraak verkerde bnp   schadevergoeding waterschade lieux  privé expert lieux bijstand touring expertise schadevergoeding verzekering schadevergoeding privé expert kortrijk tegenexpertise waterschade kbc gent storm tegenexpertise privé expert-expert bijstand expert verkerde storm  schadevergoeding expert brand vivium halle na schade vivium expertise ag schadevergoeding verzekeraar waterschade inbraak schadevergoeding  schadevergoeding vilvoorde tegenexpertise verlieslijst woning inbraak des gent diefstal vilvoorde providis KBC waterschade des en KBC verlies brand parisbas verkerde  kbc verlies gent verlies bnp ing storm  ethias privé expert des tegenexpertise antwerpen Hasselt  schadevergoeding vergoeding schade  nn diefstal kbc antwerpen parisbas  ag verzekeraar vivium belfius nn verzekering kbc axa inbraak schadevergoeding vivium parisbas waterschade bijstand axa halle woning  - dvv Hasselt verzekering ap  générali rechts dvv waterschade na Hasselt générali privé expert expert schadegeval belfius générali brugge Hasselt brand  antwerpen waterschade Hasselt expert axa diefstal  na tegenexpertise vergoeding tegenexpertise parisbas tegenexpertise vivium lieu schadegeval na vergoeding lieu brugge waterschade privé expert-expert inbraak belfius Hasselt brugge des  schadevergoeding schade vilvoorde  schadevergoeding  verkerde axa les ag kbc brand ing allianz vergoeding gent inbraak vivium halle brussel providis tegenexpertise dvv ag ing privé expert verlies verlies tegenexpertise na schade tegenexpertise des allianz storm   bijstand bijstand ag tegenexpertise schadevergoeding tegenexpertise waterschade storm parisbas expert brugge verkerde  ethias ag dvv vergoeding lieu bnp woning bnp vilvoorde verlies halle expertise ap rechts

Tegenexpertise Diefstal Inbraak

Privé Expertise

Diefstal en Inbraak

 

Uw Tegenexpert weet uit ervaring dat :

 

Natuurlijk bent u ervan overtuigd dat een diefstal zich niet bij U voordoet. Desalniettemin zijn er vele woning inbraken met diefstal in België ieder jaar. Bent u voor deze optie verzekerd kunnen wij u bijstaan uw verliezen te formuleren in een eis aan uw verzekeraar die wij samen met zijn expert gaan bespreken om tot een akkoord te komen.

 

Opgelet, de kosten van een inbraak kunnen snel oplopen :

 

   - Natuurlijk is er de inhoud van de woning die voor vele voorwerpen bevat van waarde. Dit gaande van electronische toestellen, juwelen, waarden, kunstvoorwerpen, ... maar vreemd genoeg worden soms ook dagelijkse voorwerpen ontvreemd zoals kledij, voeding.

   - Inbrekers richten vaak ook heel wat schade aan aan uw woning, ook al blijft hun inbraakpoging beperkt to braak, de schade is wel blijvend. Ook worden soms voorwerpen die niet gestolen worden bij de poging beschadigd.

   - In het ergste geval worden soms letterlijk alle voorwerpen aan het huis ontvreemd. een ware nachtmerrie.

 

Vele vragen komen naar boven : wat is de waarde van een juweel ? de aankoop waarde ? de emotionele waarde ? Uw privé expert maakt u wegwijs in het doolhof van regels hieromtrent.

 

Hier is onmiddellijk actie vereist !

 

Gillis Expertises, kan als privé expert of tegenexpertis u bijstaan de correcte waarde te bepalen van de gestolen/beschadigde voorwerpen, de herstelwaarde aan uw woning becijferen.

 

Belangrijk na een diefstal / inbraak ter voorbereiding van een tegenexpertise :

 

Zorg steeds voor een komplete lijst van gestolen goederen die u voegt bij aangifte aan de Politie. Dit is zéér belangrijk. Immers neemt de verzekering enkel deze voorwerpen die mede aan het PV van de Politie gehecht zijn in overweging voor de bepaling van uw vergoeding.

bottom of page