Gillis Expertises tegenexpertise tegenexpert prive expert waterschade waterlek brandverzekering lek infiltratie waterinfiltratie

tegenexpert waterschade

privé expert waterschade epert waterschade

tegenexpertise waterschade brussel antwerpen hasselt gent 

bnp ag insurance ing belfius KBC ethias touring fortis

TegenExpertise 

Waterschade

 

Waterschade : wat is er nu juist gedekt door mijn verzekering ?

 

Waterschade is één van de belangrijkere dekkingen van een brandverzekering van uw woning. Deze basis waarborg is bij alle verzekeraars voorzien. Tegelijk is het wel een schade met een complexe regelgeving die vaak ook nog verschilt tot in de details van de ene verzekeraar tot de andere. 

Vaak is het dichten van een lek , zij het nu aan het dak of een leiding, beperkt tot het lokaal dichten van het lek zelf en dus niet de vervanging van gans de leiding of dak.

Vergeet ook niet dat er per lek een franchise kan aangerekend worden, zelfs al bevinden ze zich bvb. op het zelfde stuk leiding. Bovendien kan de verzekeraar zijn tussenkomst eventueel weigeren, indien hetzelfde type lek zich reeds meerdere malen heeft voorgedaan in hetzelfde huis. Men spreekt dan van algemen slijtage en er zal enkel tussenkomst zijn voor de eerste maal dat het lek zich voordoet.

De regels verschillen ook duidelijk of het nu gaat om afvoerleidingen of om toevoerleidingen. In ieder geval is het waterverlies zelf uitgesloten, tenzij gedekt door een optie.

 

Bijzondere regels gelden voor opstijgend vocht, infiltratie en condensatie problemen. Het onderscheid dient duidelijk gemaakt te worden. Bij twijfel gaan we ook een lekdetektie gelasten om op wetenschappelijk gemeten basis de juiste oorsprong van het vochtprobleem aan te tonen en te vergelijken met de contractuele bepalingen van uw polis.

Voor huurder/eigenaar gerelateerde waterschades dient u er als huurder vanop de hoogte te zijn dat het 'zichtbare' gedeelte van de waterinstallatie onder uw verantwoordelijkheid valt. De ingekapselde leidingen zijn de verantwoordelijkheid van de eigenaar.

Zoals U kan zien zijn waterschades een zéér complexe materie. Neem daarom steeds contact op met uw tegenexpert om u met raad en daad bij te staan en de nodige stappen te ondernemen ter hoogte van bewijslast en schadeberekening.

Bij belanrijke waterschades is er hier een gelijkaardig traject zoals bij brand. 

Bijstand na grotere 

Schadegevallen :

 

Voor grotere schadegevallen ( zie tarieven ) werken wij steeds aande polis voorwaarden, dus zonder bijkomende kosten voor U !

 

Volledige optimalisatie van uw schadevergoeding !

 

Invullen van uw dringende behoeftes : tijdelijke woonst, recuperatie van nog bruikbare zaken, aanvraag voorschot, hulp bij aangifte, ..

 

Opvolging van uw projekt:

 

              - reinging gebouw en inhoud

              - aanvraag gespecialiseerd offertes

              - inventarisering van beschadigde items

              - voorstellen van bewarende en beschermende                     maatregelen om schade uitbreiding te voorkomen.

 

GSM : 0471 55 95 97

Gratis Nr : 0800 71 400

  • Facebook Social Icon