top of page

In alle brandverzekering en familiale polissen is er wettelijk een voorziening die U toelaat uw eigen Tegenexpert of Prive Expert aan te stellen voor het begroten van de schade en te bemiddelen in de schadevergoeding. De kost van een Tegenexpertise  wordt volgens barema's bepaald in de Algemene Voorwaarden van uw polis. Deze kost wordt bovenop de schadevergoeding betaald, wat maakt dat het aanstellen van uw tegenexpert voor een Tegenexpertise gratis is ( zie Tarieven ).

 

De KEUZE van een Tegenexpert of Prive Expert is UW keuze. Het is in Uw belang een onafhankelijke expert aan te stellen voor een Tegenexpertise. Vaak stellen hulpdiensten of uw makelaar u een Tegenexpert voor, vergewis u ervan dat deze expert onafhankelijk is. Naast de schadegevallen gedekt door de brandverzekering kan U ook een Privé Expert aanstellen in het kader van een Burgerlijke Verhaal procedure, gedekt door Uw rechtsbijstand, om de schade op derden te verhalen via een expertise, dit alvorens naar de rechtbank te stappen.

 

Gillis Expertises is een gespecialiseerd bureau, als Tegenexpert en Privé Expert, in het berekenen van de verliezen bij een schadegeval en/of de dekking van een schadegeval mee helpen aan te tonen. Onze dienst is beschikbaar 7 dagen op 7, 24/24 uur. Uw Tegenexpert behartigt Uw belangen, zéér eenvoudig omdat zijn honorarium gekoppeld is aan de overeengekomen schadevergoeding. Wij werken samen met de klant om een correcte schadevergoeding te bekomen, zij aan zij. Gedurende gans de afhandeling van de Tegenexpertise staan wij open voor vragen die u heeft en met raad en daad bij te staan.

 

Vooral in het geval van een brandschade, stormschade of grotere waterschade is het aanstellen van Tegenexpert of Prive Expert, voor een Tegenexpertise, niet uit te sluiten. Uw schadegeval dient in meerder stappen behandeld te worden die een nauwkeurige opvolging eisen tot aan het bekomen van een akkoord wat U toelaat alles te herstellen en te vervangen wat u verloren heeft.

 

Tegenexpertise Brand

Via Telefoon  7 op 7 -  24 u / 24 u

GSM : 0471 55 95 97 Via e-mail : info@gillis-expertises.be

Grotere schades cfr. Brandschade : doe altijd beroep op een prive expert of tegenexpert,

betaald door uw brandverzekering!

Voor als uw schaderegeling niet meer duidelijk is ...

Prive Expert                                                                                       Tegenexpertise brandschade

Een prive expert helpt u uw shade aangifte in te vullen, een dossier samen te stellen voor het burgerlijk verhaal op derden. De keuze van expert is UW vrije keuze. De expert die U aanstelt werkt voor UW belangen.

Tegenexpertise

Na een schadegeval brand  bvb. heeft uw steeds recht op bijstand van uw eigen expert. Een tegenexpertise bij brandschade stelt u in staat uw schadevergoeding te laten controleren en/of aan te tonen dat het om een gedekt schadegeval van uw brandverzekering gaat....

  • Facebook Social Icon

Uw

bij

Tegenexpertise

Tegenexpert

Tegenexpertise Hasselt - Leuven - Antwerpen - Brussel

Tegenexpert

Onze Kennis Domeinen bij Brandverzekering

Tegenexpertise Brandschade
Tegenexpertise waterschade
Tegenexpertise Storm, Hagel en overstroming
Tegenexpertise
Tegenexpert

De definitie van een verzekerd brand schadegeval is sinds 1979  éénduidig vastgelegd in de meeste polissen.

Waterschade is één van de belangrijkere dekkingen van een brandverzekering van uw woning. Een tegenexpertise ...

De laatste jaren worden we meer en meer geconfronteerd met uitzonderlijke weersomstandigheden. Uw tegenexpert ...

Natuurlijk bent u ervan overtuigd dat een diefstal zich niet bij U voordoet. Aarzel niet een tegenexpert in te schakelen om ...

Door bliksem ontstaat een korte en tijdelijke overspanning op het electriciteits netwerk, dit leidt tot beschadiging van individuele of meerdere componenten aan het electriche apparaat.

Belangrijk te weten over een Prive Expert / TegenExpertise bij brandschade

In alle brandverzekering en familiale polissen is er wettelijk een voorziening die U toelaat uw eigen Tegenexpert of Prive Expert aan te stellen voor het begroten van de schade en te bemiddelen in de schadevergoeding. De kost van een Tegenexpertise  wordt volgens barema's bepaald in de Algemene Voorwaarden van uw polis. Deze kost wordt bovenop de schadevergoeding betaald, wat maakt dat het aanstellen van uw tegenexpert voor een Tegenexpertise gratis is ( zie Tarieven ).

 

De KEUZE van een Tegenexpert of Prive Expert is UW keuze. Het is in Uw belang een onafhankelijke expert aan te stellen voor een Tegenexpertise. Vaak stellen hulpdiensten of uw makelaar u een Tegenexpert voor, vergewis u ervan dat deze expert onafhankelijk is. Naast de schadegevallen gedekt door de brandverzekering kan U ook een Privé Expert aanstellen in het kader van een Burgerlijke Verhaal procedure, gedekt door Uw rechtsbijstand, om de schade op derden te verhalen via een expertise, dit alvorens naar de rechtbank te stappen.

 

Gillis Expertises is een gespecialiseerd bureau, als Tegenexpert en Privé Expert, in het berekenen van de verliezen bij een schadegeval en/of de dekking van een schadegeval mee helpen aan te tonen. Onze dienst is beschikbaar 7 dagen op 7, 24/24 uur. Uw Tegenexpert behartigt Uw belangen, zéér eenvoudig omdat zijn honorarium gekoppeld is aan de overeengekomen schadevergoeding. Wij werken samen met de klant om een correcte schadevergoeding te bekomen, zij aan zij. Gedurende gans de afhandeling van de Tegenexpertise staan wij open voor vragen die u heeft en met raad en daad bij te staan.

 

Vooral in het geval van een brandschade, stormschade of grotere waterschade is het aanstellen van Tegenexpert of Prive Expert, voor een Tegenexpertise, niet uit te sluiten. Uw schadegeval dient in meerder stappen behandeld te worden die een nauwkeurige opvolging eisen tot aan het bekomen van een akkoord wat U toelaat alles te herstellen en te vervangen wat u verloren heeft.

 

Tegnexpertise

Alle brandverzekeringen :

BNP Parisbas Fortis - AG Insurance - Fintro - ING - Vivium - Belfius

PV Assurances - KBC - AXA - Ethias - Partners - Touring - Argenta -

Baloise - DVV - ....

 

En Rechstbijstand Verzekeringen :

Providis - Defendo - L.A.R. - DAS - ARAG - Euromex - ARCES - ....

Locale bediening : Tegenexpertise Hasselt - Limburg, Tegenexpertise Antwerpen, Tegenexpertise Leuven 

ONZE Diensten

Tegenexpertise Brand

In het kader van een schadegeval heeft u steeds recht op de bijstand van uw eigen expert. Een Tegenexpertise laat toe uw schadevergoeding te controleren en de dekking na te gaan....

Prive expert brandschade

De Prive Expert helpt u uw schadeaangifte in te vullen, een dossier op te stellen voor het burgerlijk verhaal. De keuze van een expert is uw vrije keuze. Uw expert werkt voor U en verdedigt Uw belangen.

Tegenexpert Brand

Onze kennis op het vlak van immobilien situeert zich op meerdere vlakken : plaatsbeschrijving, techinsch onderzoek, waarde schattingen ...

Services

 

Email: info@gillis-expertises.be

 


Tel:  0471 55 95 97 - 0800 71 400

Voor meer info, laat ons een bericht na :

Success! Message received.

Informations

CONTACT

Gillis Expertises 

bottom of page