top of page

Tegenexpertise brand DVV Belfius KBC Ethias Touring ING Vivium NN BNP AG Insurance

Tegenexpertise Brandverzekering

Bijstand na grotere Schadegevallen :

 

Voor grotere schadegevallen ( zie tarieven ) werken wij steeds aande polis voorwaarden, dus zonder bijkomende kosten voor U !

 

Volledige optimalisatie van uw schadevergoeding !

 

Invullen van uw dringende behoeftes : tijdelijke woonst, recuperatie van nog bruikbare zaken, aanvraag voorschot, hulp bij aangifte, ..

 

Opvolging van uw projekt:

 

              - reinging gebouw en inhoud

              - aanvraag gespecialiseerd offertes

              - inventarisering van beschadigde items

              - voorstellen van beschermende                                 maatregelen om schade uitbreiding te                     voorkomen.

 

TegenExpertise  Brandverzekering

 

Het luik Tegenexpertise is de centrale activiteit van onze activiteiten. Een Tegenexpertise geeft U de mogelijkheid een tweede opinie te verkrijgen over het voorstel van de expert van Uw brandverzekering. Uw contract voorziet deze mogelijkheid, en dit vanaf het moment dat het schadegeval zich voor doet.

 

We maken het onderscheid in twee soorten tussenkomsten :

 

Verificatie van de voorgestelde schadevergoeding

 

Wij herbereken de verliezen ten gevolge van het schadegeval ( reparatie kosten, inhoud verlies, ander kosten ) en vergelijken dit met het voorstel van uw brandverzekering. Voor deze berekening gebruiken we standard architekt prijzen, rekening houdend met lokale tijdelijke markt prijzen en zo nodig gespecialiseerde offertes. Bij verschil zullen wij de expert van uw brandverzekering terug uitnodigen voor een tegenexpertise om alzo tot een mogelijks nieuwe minnelijke schikking te komen betreffende uw vergoeding.

 

Dekking van uw schadegeval door de verzekering

 

Dit vereist een gepersonaliseerd van zowel de algemene  en Uw specifieke bijzondere polisvoorwaarden van uw brandverzekering. Het gedekt zijn van een schadegeval is meestal welomschreven in uw contracten maar in sommige gevallen is een tegenexpertise nodig voor verder diepgaand onderzoek van de elementen. Zo zullen wij bvb. in het geval van waterschade en indien relevant een nieuwe lekdetektie aanvragen om de juiste oorzaak te kunnen aantonen. 

 

 

Het resultaat van een Tegenexpertise is een nieuw voorstel tot minnelijke regeling van uw schade, afhankelijk van het dossier met een schadevergeoding die aangepast is aan uw werkelijke verliezen die gedekt zijn door uw brandverzkeringscontract.

bottom of page