top of page
Uitbatingsverlies

Privé Expert - Uitbatingsverlies

 

Wanneer uw onderneming getroffen wordt door een schadegeval is er, zo hiervoor verzekerd bent, naast de materiele verliezen van inhoud en gebouwen van uw bedrijf  meestal ook een onderbreking in uw activiteiten. Uw vaste bedrijfskosten lopen echter meestal door. Voor u het weet heeft dit een verstrekkend gevolg op uw bedrijfsresultaten.

 

 

Door zijn ervaring kan Gillis Expertises, uw TegenExpert of Privé Expert U als partner bijstaan om samen met uw financiele afdeling de uitbatings verliezen te becijferen, rekeking houdend met de door Uw bedrijf afgesloten polisvoorwaarden.

 

 

Alle aspekten worden hierbij doorgelicht, meestal een zéér ingrijpende oefening die een verregaande studie vereist. 

 

 

Gillis Expertises garandeert U een zéér korte opvolging van dit dossier, alsmede het constructief samenwerken en opzoeken naar methodes om de bedrijfsactiviteit te herstarten.

bottom of page